ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 70€!
Ελληνικά | English
Green Dome
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μαρία Μαδημένου
Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ., μέλος Τ.Ε.Ε. με αρ. μητρώου : 42505, Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων, Β' τάξης με αρ. μητρώου ΕΥΕΠΕΝ : 1139

Άγγελος Αστραντζής
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχ. Α.Π.Θ., μέλος Τ.Ε.Ε. με αρ. μητρώου : 30072

green dome
  • Διεύθυνση : Νηρέα 5, Πυλαία, ΤΚ 54 250, Θεσσαλονίκη (N 40.5914° / E 22.9754°) Χάρτης
  • Τηλ. / Fax : 2310 330224
  • Κινητό : 6977 466374
  • E-mail : mmadim@greendome.gr