ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 70€!
Ελληνικά | English
Green Dome
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το Γραφείο μας αναλαμβάνει:
  • Μελέτες και επιβλέψεις παντός είδους οικοδομικού έργου – κατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα εξοχικών κατοικιών, εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, γραφεία, βιοτεχνίες, αποθήκες, εργαστήρια κ.ά.,
  • καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
  • Η εμπειρία των μελών του προέρχεται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα και αναγνωρίζεται από την χορήγηση πτυχίου μελετητή:
    • Γ΄τάξης στην κατηγορία 6 των Αρχιτεκτονικών Έργων
    • και Β΄τάξης στην κατηγορία 7 των Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων.
Φωτογραφίες και σχέδια ορισμένων απο τα κτιριακά έργα που ανέλαβε και διεκπεραίωσε το Γραφείο: