ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 70€!
Ελληνικά | English
Green Dome
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Tο Γραφείο μας, επίσης, αναλαμβάνει:
  • Ρύθμιση (τακτοποίηση) αυθαιρέτων κτισμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013
Κατεβάστε τον νόμο 4178/2013 (αρχείο PDF)