ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 70€!
Ελληνικά | English
Green Dome
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το Γραφείο green dome λειτουργεί από το 1984 με κύρια δραστηριότητα τις μελέτες / επιβλέψεις κτιριακών έργων. Σήμερα, η πολυετής εμπειρία των μελών του πάνω στις κατασκευές εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που αφορούν την οικοδομή: αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και επιθεωρήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Το επιστημονικό δυναμικό του Γραφείου αποτελείται από τους:
  • Μαρία Μαδημένου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Α.Π.Θ., 1984
  • Άγγελο Αστραντζή, Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Π.Θ., 1979
  • και άλλους ειδικούς έμπειρους και καταξιωμένους μηχανικούς ανάλογα με την περίπτωση που απαιτεί κάθε έργο (πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους κ.ά.). Στόχος μας είναι η σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών προσφέροντας τις πιο οικονομικές και συγχρόνως τις πιο άρτιες, εύκολες και σύγχρονες τεχνικά λύσεις.